English

alt

Cliciwch ar y linc isod i fynd i wefan newydd y Sioe

 

www.ruthinflowershow.wales

   
 
 

TAL MYNEDIAD:
OEDOLION £5.00
CONSESIWN £4.00
16 OED  i 3  OED £1.00,   AC IAU: MYNEDIAD AM DDIM

GIATIAU AR AGOR O 8.00 A.M.
SIOE GEFFYLAU YN DECHRAU AM 11.00 A.M.
SIOE FFERMWYR IFANC RHUTHUN YN DECHRAU AM 11.00 A.M.
FFAIR FWYD YN DECHRAU AM 11.00 A.M.
ARDDANGOSFEYDD GYDA CHOGYDD YN DECHRAU AM 1.00 P.M.
BARNU SIOE ARDDWRIAETHOL YN DECHRAU AM 10.30 A.M.
A BYDD YR ARDDANGOSFEYDD AR AGOR I’R CYHOEDD O 12.00 YMLAEN.
BYDD Y SEREMONI GYFLWYNO GWOBRAU YN DIGWYDD AM 3.00 P.M.

 


Gweler isod ein manylion cyswllt a'n cyfeiriad
 
Rhif Ffon: 01824 710248

EBost:
info@ruthinshowsociety.org.uk

Cyfeiriad y Safle:
Marchnad Ffermwyr Rhuthun
Ffordd Dinbych
Rhuthun
Sir Ddinbych
LL15 1PB


AdrefCystadleuthau English