EnglishI lawrlwytho ffurflen mynediad cliciwch yma
I lawrlwyrho y rheolau a rheoliadau cliciwch yma
Holl mynediad i mewn am 19th Aust


RHAGLEN SIOE RHUTHUN 2013

DOSBARTH CELF BLODAU 2012-- I'W HARDDANGOS MEWN PABELL AR FYRDDAU TRESTL

I’W BARNU GYDA LLAWLYFR CYSTADLAETHAU ‘NAFAS’ 2009Teitl Cyffredinol – JIWBILI DIEMWNT

Dosbarth 1  JIWBILI DIEMWNT

Arddangosfa Pedestal
Caniateir 120cm x 120cm safle llawr, dim cyfyngiad uchder
Beirniadu o’r tu blaen
Cystadleuydd i ddarparu pedestal a gwaelod eu hunain os bydd angen.


Dosbarth 2  BYD GWYRDD

Arddangosfa. Y rhan fwyaf o'r arddangosfa yn ddeiliant.
Caniateir lled 60cm x dyfnder 60cm, dim cyfyngiad uchder.

Dosbarth 3 CARNASIWN

Arddangosfa yn cynnwys pren.
Caniateir lled 60cm x dyfnder 60cm, uchder dewisol

Dosbarth 4   PICNIC JIWBILI DIEMWNT- Arddangosfa bwrdd.

Gall y sioe ddarparu bwrdd os bydd angen - nodwch hyn ar y ffurflen ymgeisio..
Caniateir lled 60cm x dyfnder 60cm, dim cyfyngu ar uchder.

 

Dosbarth 5  FEL BRENHINES - Posi o flodau

Caniateir lled 40cm lled x dyfnder 40cm, dim cyfyngu ar uchder. Gellir ei arddangos ar stand.

 

ADRAN NOFIS - yn agored i'r rhai sydd ddim wedi enill gwobr yn y sioe hon.


Dosbarth 6  BASGED YN LLAWN HYFRYDWCH

Arddangosfa yn cynnwys planhigion gardd.
Caniateir lled 60cm x dyfnder 60cm, uchder dewisol

Dosbarth 7 HOFF GYNHWYSYDD 

Arddangosfa gall wedi ei gydosod gartref. 
Caniateir lled 60cm x dyfnder 60cm, dim cyfyngu ar uchder.

Pob arddangosfa i’w gosod rhwng 6 p.m. a 9 p.m. dydd Gwener neu rhwng 7 a.m. a 10.30 a.m. dydd Sadwrn.

MAE’N RHAID I BOB ARDDANGOSFA FOD WEDI EI WNEUD YN GYFAN GWBL GAN YR ARDDANGOSWRGARDDWRIAETH

Bydd Dosbarthiadau 9, 10  yn cael eu gosod yn y corlannau. Mae pob un yn mesur 6' 6? / 198cm o ddyfnder wrth 4' 6? / 145cm o led. Ni chaniateir i arddangoswyr werthu cynnyrch o’u harddangosfa tan 4 o’r gloch y prynhawn.

9. Arddangosfa o planhigion mewn potiau neu flodau wedi’u torri Gwobrau - 1af £20, 2il £10, 3ydd £5

10. Casgliad o blanhigion hobi wedi’u gosod fel arddangosfa pen bwrdd i greu argraff
Gwobrau - 1af £20, 2il £10, 3ydd £5

Ffi cystadlu dosbarthiadau 9 i 10 yw 50cnionyn piclo - dim mwy na 30 mm

 

 

CYSTADLEUAETH NEWYDD 2013

 

11 DOSBARTH GARDDWYR MEISTR CWPAN Y CORONI

a] 15 nionyn piclo dim mwy na 30mm.

b] 7 nionyn yn pwyso mwy na 250gram.

c] 7 taten lliw.

ch] 15 codyn o bys.

d]  15 codyn o ffa dringo.

dd] 5 moron hir pigog ... dail wedi eu torri

e] 3 letys

f] 5 betys coch ... unrhyw rywogaeth, dail wedi eu torri

ff] 3 cennin .. ac eithrio rhai potyn

g] 5 coesyn rhiwbob

ng] Basged o lysiau .. y fasged heb fod yn fwy na 2 droedfedd x 1 troedfedd x 6 modfedd/ 60 cm x 30 cms x 15 cms

Table top a consideration

Ffi ymesgio .. a] i g] 25c y dosbarth

Dosbarth ng] Gwobr 1at £4.00, 2il wobr £2.00, 3edd wobr £1.00

Pob dosbarth arall Gwobr 1af £2.00, 2il wobr £1.00, 3edd wobr 50c.

 

 

Bydd nifer gyfyngedig o fasys gwyrddion ar gael ar fenthyg gan yr Ysgrifennydd i arddangos blodau wedi’u torri yn nosbarthiadau 13 i 31. Bydd platiau papur ar gael hefyd.

Dosbarthiadau Dechreuwyr

13. Fâs o flodau wedi’u torri
14. Planhigyn pot, blodeuog neu ddeiliog

Ffi cystadlu – 25c y dosbarth
Gwobrau – 1af £1, 2il 75c, 3ydd 50c

Dosbarthiadau Agored 2013

15. Powlen neu fasged o bys pêr – dim mwy na 2 droedfedd sgwâr
16. Fâs o bys pêr, 12 coesyn - dim mwy na 2 droedfedd sgwâr
17. Powlen neu fasged o dahliâu – caniateir arwynebedd o 2 droedfedd 6 modfedd sgwâr
18. Fâs o 3 dahlia cactws bach/cactws rhannol, 4 i 6 modfedd mewn diamedr
19. Fâs o 3 dahlia bychan addurniadol, 4 i 6 modfedd mewn diamedr
20. Fâs o 3 dahlia, amrywogaethau gwahanol
21. Fâs o 3 dahlia lili ddwr/collaret
22. Fâs yn cynnwys 3 coesyn Lili
23. Fâs o gladioli, 3 choesyn, amrywogaethau gwahanol
24. Un blodyn hydrangea
25. Fâs yn cynnwys Rhosynnau Cymsyg wedi eu torri
26. Rhosyn wedi’i enwi mewn fâs
27. Powlen o flodau’n arnofio, maint y bowlen - 10 modfedd ar y mwyaf
28. Un fâs o flodau unflwydd wedi’u torri
29. Un fâs o flodau herbacious wedi’u torri
30. Fâs o ffarwel haf, 3 blodyn
31. Fâs o ladis gwynion (fflocs)
32. 6 blodyn trilliw, dim llai na 3 amrywogaeth gwahanol ar fwrdd nad yw’n fwy na 12 modfedd
33. 6 gold Ffrainc, ar fwrdd nad yw’n fwy na 12 modfedd
34. Planhigyn pot i’w feirniadu am ei ddeiliant yn unig- pot maint 7modfedd/18 cms ar y mwyaf. 
35. Planhigyn  mewn pot – pot maint 7 modfedd/18cms. ar y mwyaf
36. 3 math gwahanol o Blanrhigion Pot. Blodeuog mewn potiau., dim mwy na 6 modfedd/ 15 cms diamedr
37. 1 blanhigyn ffiwsia mewn pot - pot maint 7modfedd/ 18cms ar y mwyaf.
38. Planhigyn Pot Mynawyd y Bugail - pot maint  dim mwy na 7 modfedd/ 18 cms diamedr
39. Cactws neu blanhigyn suddlon mewn cynhwysydd addas
40. 1 Basged Grog arddangoswr i ddod a bachyn a chadwyn. Maint y Fasged dim mwy na 16 modfedd/ 40 cms
41. Bocs ffenestr neu Batio ar gyfer tyfu planhigion – Ni ddyla'r bocs fesur mwy na 3 troedfedd o hyd a 9 modfedd o led.Uchder o 12 modfedd.Ni ddylai'r Cynhwysydd Patio fod a diamedr sy'n fwy na 16 modfedd.

Ffi cystadlu dosbarthiadau 13 i 41 yw 25c y dosbarth

Gwobrau dosbarthiadau 15, 17, 25, 36 1af £4, 2il £2, 3ydd £1

Gwobrau dosbarthiadau 40, 41 1af £10, 2il £5, 3ydd £2

Gwobrau pob dosbarth arall 1af £2, 2il £1, 3ydd 50c


A. Bridges

CYNNYRCH
2013

42. Casgliad o 5 perlysieuyn wedi’u henwi
43. Dysgl o 5 tomato gyda’r calycs
44. Dysgl o 10 tomato ceirios gyda’r calycs
45. Clwstwr trymaf o domatos
46. Basged grog perlysiau – basged maint 14 modfedd, yr arddangoswr i ddarparu’r bachyn a’r tsiaen
47. 3 cennin
48. 3 courgette
49. 3 nionyn dros 250 gram
50. 5 nionyn 250 gram neu’n ysgafnach na hynny
51. 12 sialotsyn – heb fod yn fwy na 30mm
52. 12 sialotsyn – mawr
53.Marow
54. Casgliad o 4 llysieuyn – un o bob math – ac eithrio tomatos
55. 5 taten wen
56. 5 taten lliw
57. 9 coden o bys
58. 9 coden o ffa dringo
59. 3 moronen hir, pigog ..dail wedi torri
60. 3 moronen
61. 9 ffa Ffrengig bach

62. 9 chili – unrhyw amrywogaeth

63. 1 Letysen – unrhyw fath

64. Basged o lysiau salad – maint y fasged heb fod yn fwy na 18 modfedd x 12 modfedd
65. Dysgl o 3 betys – un amrywogaeth .. dail wedi torri
66. 2 fresych gwyrdd
67. Ffa dringo hiraf – gyda cherdyn yn nodi’r hyd
68. Un blodyn ac  un llysieuyn

69 3 panas

70.Plat o lysiau nad ydynt wedi'u rhestru yn yr adran hon.

71. 3 afal – un amrywogaeth
72. Hambwrdd o 4 ffrwyth wedi’u tyfu yn yr awyr agored – un o bob math ..heb bod yn fwy na 18mod x 18mod  
73. Dysgl o 15 mafon
74. Dysgl o 15 mefus
75. 3 coesyn rhiwbob

76  GARDDWYR RHUTHUN YN UNIG 2013

Basged o llysiau .. pump amrywogaeth gwahanol ..maint y fasged heb fod yn fwy na 2 droedfedd x 1 troedfedd x 6 modfedd./ 60 cm x 30 cm x 15 cm.

 


A. Bridges

Dosbarth Dechreuwyr

77. Basged fechan o lysiau salad – 3 amrywogaeth
78. Casgliad o 3 perlysieuyn wedi’u henwi

Ffi cystadlu dosbarthiadau 42 i 78 yw 25c y dosbarth


Gwobrau dosbarthiadau 46, 49, 64, 70 1af £4, 2il £2, 3ydd £1

Gwobrau pob dosbarth arall 1af £2, 2il £1, 3ydd 50c


A. Bridges

Crefftau a Chynnyrch Cartref i'w harddangos yn y babell fawr.

CYNNYRCH CARTREF ADRAN A 2012


79. Potel o Win Cartref
80. Jar o jam riwbob a sinsir
81. Jar o Jam Mafon
82. Jar bychan o farmalêd – unrhyw fath
83. Jar Fechan o Geuled lemon
84. Jar fechan o jeli mintys 
85. Jar fechan o siytni
86.  Picnic "Bwyta'n lach" i ddua berson sy'n ymweld a Sioe Rhuthun i gynnwys 2 eitem o gynnyrch cartref
wedi eu harddangos mewn cynhwysydd

 

CYNNYRCH CARTREF ADRAN B 2012

 

87. Cacen "Sbwng Victoria dim mwy na 7 modfedd/ 18 cms diamedr
88. 6 tarten jam
89. 6 cacen gwpan - yn dilyn thema Gemau Olympaidd
90. 6 teisen Berffro
91. 6 Rholiau Selsig coctel
92. Cystadleuaeth i’r Dynion – Cacen lemwn wedi ei ddiferu  - Gwobr Potel o Whisgi
93. Cystadleuaeth i’r Merched – 2 eitem ar gyfer te Jiwbili i 2 berson - Gwobr potel o sieri.

Ffi cystadlu ym mhob dosbarth yn yr adrannau uchod yw 25c y dosbarth

 


Gwobrau dosbarth 86 1af £10, 2il £5, 3ydd £2

Gwobrau pob dosbarth arall 1af £2, 2il £1, 3ydd 50c

 

Gwobrau dosbarth 92 a 93 – fel y nodwyd uchod


Crefftau a Chynnyrch Cartref i'w harddangos yn y babell fawr.
GWAITH LLAW 2013

98.l Tlyswaith wedi ei wneud a llaw
99. Cot "matinee"neu siaced i fabi wedi’i gwau
100. Par o fenig di fysedd
101. Gwasgod  [unrhyw faint, unrhyw gyfrwng]
102. Arddurno bocs matsis bach/ canolig a'i gyflenwi gyda chymaint o eitemau amrywiol ac sy'n bosib - bydd yr eitemau yn cael eu cyfri.
103. Trwsio ac adnewydd eitem sydd wedi ei ddefnyddio. Nodwch y math o ddefnydd a'r tarddiad ar y cerdyn gyda'r eitem.
104. Eitem wedi gwiltio yn mesur dim mwy na 24 modfedd x 24 modfedd (62cms x 62cms)
105. Clustog plentyn - dim mwy na 40cms x 40 cms.
106. Eitem fechan wedi ei gwneud o neu ei harddurno a les wedi ei wneud a llaw.
107. Gwneud eitem uchafswm o 18 modfedd sgwar, gan ddefnyddio'r pecyn £5.00 o " Threads".

Cewch ychwanegu hyd at 5 o'ch eitemau eich hyn.

Ffi cystadlu ym mhob dosbarth uchod yw 25c y dosbarth

Gwobrau 1af £2, 2il £1, 3ydd 50c

Caniateir defnyddio pecyn yn nosbarth 107 yn unig

Ni ddylid defnyddio unrhyw eitem a ddangoswyd yn Sioe Flodau Rhuthun yn flaenorol 


CELFYDDYDAU GWELEDOL

114 Peintio Agored, unrhyw gyfrwng, “Portread”
115 Dechreuwyr Agored, Darlun, unrhyw gyfrwng, “Bywyd Llonydd”
116 Dan 16 oed, Collage neu Brint, unrhyw destun
117 Dros 60, Paentio â Dyfrlliw, “Gardd o Hyfrydwch” neu “Tirlun”.
118 Darlun Agored, unrhyw gyfrwng, Gwrthrych Tri Dimensiwn

Pris Mynediad... 25c fesul mynediad
Gwobrau........1af £2, 2il £1, 3ydd 50c.


A. Bridges

PLANT DOSBARTH A 2012
CYSTADLAETHAU’R PLANT 2013

Adran A – 5 oed ac iau

120.Fy nghartref gan ddefnyddio paent neu greionau..
121.Pwysau papur .. carreg wedi ei phaentio
122. Lliwio llun y wiwer yn y llyfryn cliciwch yma
123. Coed.. gan ddefnyddio papur lliw neu baent

PLANT DOSBARTH B 2013
Adran B – 6 i 10 oed

124. Gwneud poster i hysbysebu Eisteddfod Genedlaethol 2013 yn Ninbych
125. Lliwio llun y plant yn y llyfryn cliciwch yma
126.Pwysau papur .. carreg wedi ei phaentio
127. Eitem tlyswaith ..unrhyw gyfrwng
128. Llun "Fy ngardd ddelfrydol", yn cynnwys ardal chwarae i blant bach .. gan ddefnyddio paent neu greionau.
129. Anifail wedi ei wneud o lysiau a/ neu ffrwythau
130. 4 o gacennau bach wedi eu haddurno
131. Dylunio gorchudd ffon symudol
132. Llun 2 lliw gan ddefnyddio siapiau geometrig e.e. sgwar, trionglau.
133. Ysgrifennu a darlunio cerdd at y testun " Y Storm". I'w chyflwyno ar y bapur neu gerdyn.

DOSBARTH C  2013
Adran C –Oedran  11 i 16

134. Dylunio cit rygbi/ peldroed .. i fechgyn neu ferched
135.Darlun pensil o unrhyw anifail
136. Dylunio a gwneud eitem tlyswaith
137.Paentio eich hoff dirlun/ morlun
138. Creu eitem gan ddefnyddio pren.
139. Llun wedi ei wneud o flodau wedi'u sychu
140. Defnyddio cyfrifiadur i ddylunio taflen hysbysebu ar gyfer cyrchfan gwyliau yng ngogledd Cymru. 
141.Cynllunio Bwydlen  lysieuol a'i chyflwyno ar gerdyn
142. Collage cymeriad o chwedl Gymreig 
143. 5  o gacennau bach wedi eu haddurno

Dim ffi cystadlu ar gyfer unrhyw un o’r dosbarthiadau hyn

Gwobrau Adran A, B ac C 1af £2, 2il £1, 3ydd 50c 


FFOTOGRAFIAETH 2011

Dosbarth Iau
148. Fy Frindiau neu Teulu (llun o un neu fwy o bobl yn agos fel darllun neu yn gwneud rhiwbeth fel darllen neu weu a.y.b)
149. Fy Hobi (llun I wneud ach hobi neu rhywun sydd gan yr un hobi a chi)
Llun gorau or 2 uchod yn cael eu noddi £10 gan Glwb Camra Rhuthun

Adran i pawb
150. Y Tywydd....yn cynnwys digwyddiad e.e. niwed gan lifogydd
151. Symudiad
152. Yn fy ardd
Fi cystadlu 25c bob llun, bob dosbarth

Gwobrau 1 af £2, 2il £1, 3ydd 50c yn bob dosbarth
Mwyaf o farciau - 1 flwyddyn o aelodaeth am ddim i Glwb Camra Rhuthun
2il - Paced o papur ffotografig, noddwyd gan FINELINE Rhuthun

 

DOSBARTHIADAU MEL 2013

161 2 x jar 454g [1 il] o fel golau

162 2 x jar 454g [1lb] o fel lliw canolig

163 2 x jar 454g [ 1lb]  o fel tywyll

164 2 x jar 454g [1lb] o fel gronynnog

165 2 x jar 454g [ 1lb ] o fel hufennog [wedi caledu]

166 2 x jar 454g [1lb] o fel grug

167 Un ffram o fel addas i'w echdynnu [ mewn cynhwysydd priodol ar gyfer gwenyn]

168 Un botel o fedd sych [mewn potel win glir chorcyn cantelog]

169 Un botel o fedd melys [ mewn potel win glir a chorcyn cantelog]

170 Un gacen fel [ gan ddefnyddio'r rysait yn y llyfryn]

171 5 x bisged mel [ gan ddefnyddio'r rysait yn y llyfryn]

172 Un cynhwysydd 227gram [8 owns] o fel diliau wedi'u torri

DOSBARTHIADAU CWYR

173 Dwy gannwyll cwyr gwenyn unfaith wedi eu mowldio

174 Dwy gannwyll cwyr gwenyn unfaith wedi eu gwneud trwy'r trochi

175 Un darn o gwyr yn pwyso rhwng 198gram [ 7 owns] a 225gram[9 owns]

176 Pum darn o gwyr gwenyn unfaith 28gram [1owns]

RYSAIT CACEN FFRWYTHAU MEL a RYSAIT BISGEDI MEL CEIRCH UWD  AR Y TUDALEN SAESNEG

RHEOLAU'R ADRAN MEL O'R YSGRIFYNNYDD 01824704953

 

TAL MYNEDIAD:
OEDOLION £5.00
CONSESIWN £4.00
16 OED  i 3  OED £1.00,   AC IAU: MYNEDIAD AM DDIM

GIATIAU AR AGOR O 8.00 A.M.
SIOE GEFFYLAU YN DECHRAU AM 11.00 A.M.
SIOE FFERMWYR IFANC RHUTHUN YN DECHRAU AM 11.00 A.M.
FFAIR FWYD YN DECHRAU AM 11.00 A.M.
ARDDANGOSFEYDD GYDA CHOGYDD YN DECHRAU AM 1.00 P.M.
BARNU SIOE ARDDWRIAETHOL YN DECHRAU AM 10.30 A.M.
A BYDD YR ARDDANGOSFEYDD AR AGOR I’R CYHOEDD O 12.00 YMLAEN.
BYDD Y SEREMONI GYFLWYNO GWOBRAU YN DIGWYDD AM 3.00 P.M.

 


Gweler isod ein manylion cyswllt a'n cyfeiriad
 
Rhif Ffon: 01824 710248

EBost:
info@ruthinshowsociety.org.uk

Cyfeiriad y Safle:
Marchnad Ffermwyr Rhuthun
Ffordd Dinbych
Rhuthun
Sir Ddinbych
LL15 1PB


AdrefCystadleuthau English