EnglishSIOE ANIFEILIAID ANWES 2012

" CREADURIAID BACH a MAWR "

DOSBARTHIADAU  a'r RHEOLAU a RHEOLIADAU

CWN

1  Gast gyda'r got fwyaf llyfn

2  Ci gyda'r got fwyaf llyfn

3  Ci gyda gynffon orau

4  Y ci sydd fwyaf tebyg i'w berchennog CWNINGOD

5   Cwningen a'r clustiau hiraf

6   Cwningen sy'n crychu ei drwyn/thrwyn

7  Cwningen gyda'r got fwyaf llyfn
HAMSTERS a CHNOFILOD [ heb gynnwys Moch Cwta]

8  Cnofilod gyda llygaid mwyaf disglair

9  Cnofilod gyda'r got fwyaf llyfn

10  Cnofil gyda'r got lliw mwyaf anarferol.


MOCH CWTA

11  Y Mochyn Cwta gyda llygaid mwyaf disglair.

12  Y Mochyn Cwta gyda'r got fwyaf llyfn.

13  Y par gorau o Foch Cwta


ENILLYR SIOE 2011
Ffion Dempster Jones
Ben Reed
Linda Griffiths
Nia Williams
ShaunaWilliams
Anita Hilton
Jane Bolton
Corinne Bolton
Joseph Bolton
Charlie Buckley
Rose Hislop
Vanessa Jones

RHEOLAU a RHEOLIADAU SIOE ANIFEILIAID ANWES

1  Perchnogion yn gyfrifol am ddiogelwch ac ymddygiad eu hanifeiliaid anwes tra eu bod ar safle'r sioe.

2 Cwn i fod ar dennyn bob amser.

3 Rhaid i'r anifeiliaid anwes fod yn y cludwr anifeiliaid anwes priodol a pharhau ynddo yn ystod cyfnod y sioe.

4 Rhaid i ddigon o fwyd a dwr glan fod ar gael i'r anifail yn ystod y dydd.

5 Mae perchnogion yn gyfrifol am les anifeiliaid anwes yn ystod y dydd.

6 Rhaid i berchnogion sicrhau bod ardal arddangos yr anifail anwes yn cael ei adael yn lan ac yn daclus.

OS NA FYDD Y RHEOLAU YN CAEL  EU DILYN, GOFYNNIR  I BERCHNOGION ADAEL Y SAFLE.

ANIFEILIAID ANWES I FOD YN EU LLE ERBYN 12.45 AR DDIWRNOD Y SIOE. BEIRNIADU am 1.00. 

BYDD Y BEIRNIADAU YNG NGOFAL AELOD O STAFF MILFEDDYGON Y WERN. BYDDWCH HEFYD YN YSTOD Y PRYNHAWN YN RHYDD I OFYN I'R BEIRNIAID AM UNRHYW GYNGOR YNGLYN A'CH ANIFAIL ANWES.

NID YW'R GYMDEITHAS YN CYMRYD CYFRIFOLDEB AM UNRHYW DDIGWYDDIADAU A GYFYD AR GAE'R SIOE>

 

 

TAL MYNEDIAD:
OEDOLION £5.00
CONSESIWN £4.00
16 OED  i 3  OED £1.00,   AC IAU: MYNEDIAD AM DDIM

GIATIAU AR AGOR O 8.00 A.M.
SIOE GEFFYLAU YN DECHRAU AM 11.00 A.M.
SIOE FFERMWYR IFANC RHUTHUN YN DECHRAU AM 11.00 A.M.
FFAIR FWYD YN DECHRAU AM 11.00 A.M.
ARDDANGOSFEYDD GYDA CHOGYDD YN DECHRAU AM 1.00 P.M.
BARNU SIOE ARDDWRIAETHOL YN DECHRAU AM 10.30 A.M.
A BYDD YR ARDDANGOSFEYDD AR AGOR I’R CYHOEDD O 12.00 YMLAEN.
BYDD Y SEREMONI GYFLWYNO GWOBRAU YN DIGWYDD AM 3.00 P.M.

 


Gweler isod ein manylion cyswllt a'n cyfeiriad
 
Rhif Ffon: 01824 710248

EBost:
info@ruthinshowsociety.org.uk

Cyfeiriad y Safle:
Marchnad Ffermwyr Rhuthun
Ffordd Dinbych
Rhuthun
Sir Ddinbych
LL15 1PB


AdrefCystadleuthau English