English

Arddangosfa Tywys a Marchogaeth 11eg o'r gloch 2013


Beirniad: Miss Jane Faulkner, Stud Degla, Rhuthin

Tal entro £3.00 trwy y post neu £4.00 ar y diwrnod i Miss Bellis, Y Paddock, Bryneglwys, Corwen LL219LG


Dosbarthiadau 10,11,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23.24,25,26,27
1af £7.00, 2ail £5.00 3ydd £3.00


Dosbarth10 Tywysydd goreu o dan 10 oed.
Dosbarth 11 Tywysydd goreu rhwng 11 a 16 oed
.
Dosbarth 12 Ceffyl neu Gaseg Lleol cylch 8 milltir.
Dosbarth13 Caseg  Oreu,hefo neu heb Gyw.Tarian i'r Cyw goreu.
Dosbarth 14 Ebol neu Ebolas oreu i fyny i dair oed.
Dosbarth 15 Ceffyl neu Gaseg Marchogaeth dros 16 H H
Dosbarth 16 Merlod adran Cymreig A a B 4 oed a drosodd
Dosbarth 17Merlod adran Cymreig C a D 4 oed a drosodd 
Dosbarth 18 Ceffyl neu Gaseg o adranau Gymreig i fyny i 3air oed
Dosbarth 19 Ceffyl neu Gaseg Lliwiog
Dosbarth 20 Cobyn ynrhyw oed.
Dosbarth 21 Stalwyn.
Dosbarth 22 Plentyn Marchogaeth yn cael ei dwyso
Dosbarth 23 Marchogwr goreu o dan 14.2 o uchder
Dosbarth 24 Marchogwr goreu o dan 14.2 o uchder
Dosbarth 25 Merlyn Mynydd a Rhos wedi'i farchogaeth oreu
Dosbarth 26 Ceffyl neu Gaseg Brid "Hunter" wedi ei farchogaeth oreu
Dosbarth 27 Dosbarth Harness, yn cael ei yrru gyda Cerbyd. 1af £30.00, 2ail £ 20.00, 3ydd £ 10.00.

Cwpanau a Tarianau
Dosbarth 10 a 11 Tarian i'r 1af
Dosbarth 12 Cwpan parhaol Ffermwyr Wynstay,
Dosbarth 13 Cwpan parhaol  Stud Rhodbri.
Dosbarth 18 Cwpan parhaol  Stud Gweryd.
Dosbarth 20 Cwpan parhaol Stud Mwrog
Dosbarth 22 Cwpan parhaol Stud Mwdwleithin.


Rosets a Rosets arbennig hyd at 4ydd safle ynhob dosbarth.
Pengamgwr ar ail i dderbyn sashes
Cwpan parhaol iw hennill am Pengampwr Bob Breed ar y Cae.

Dosbarthiadau Ceffylau Gwedd am 1 o’r gloch 2013

 

Beirniad:-Mr Gary Leese, Derbyshire

Tal Entro - £3.00 trwy y post neu £4.00 ar y diwrnod i Miss M. Bellis, Y Paddock, Bryneglwys, Corwen 01490 450302

 

Gwobrau.
Dosbyrthiadau 1, 3, 4, 5, 6 & 7 1af £30 2il £20 3ydd £10

Dosbarth 2 1af £15 2il £10 3ydd £5

Dosbarth 8 1af £60 2il £40 3ydd £20

Dosbarth 1 Caseg gyda Cyw wrth ei troed neu yn gyfebol

Dosbarth 2 Ebolas neu Ebol a aned yn 2010

Dosbarth 3 Ebolas neu Ebol a aned yn 2009

Dosbarth 4 Ebolas neu Ebol a aned yn 2007 neu 2008

Dosbarth 5 Caseg neu Geffyl 4 oed neu drosodd

Dosbarth 6 Stalwyn

Dosbarth 7 Ceffyl neu Gaseg mewn Harness

Dosbarth 8 Ceffyl neu Gaseg unigol neu par, gyda Throl

 

Pengampwr 1af ac 2ail

Dosbarth 9 Tywysydd gorau o dan 16 oed

Gwobrau 1af £7 2ail £5 3ydd £3
Gyda tarian i’r 1af

 

Tlysau :Tarian Parharol am y Pengampwr yn Dosbarthiadau 1 – 7 rhoddedig gan Gwynfor Jones{welding] Stud Hiraethog.
Cwpan iw hennill allan yn Dosbarth 8

Rosets a Rosets arbenig hyd at 4ydd safle ymhob dosbarth.

 

Cwpan parhaol iw hennill am Pengampwr Bob Breed ar y cae

Beirniadau: Miss C. Evans a Mr H. Roberts

Rosets a Rosets arbennig had at 4ydd Safle ymhob dosbarth


Enwebwyr Sioe Geffylau

Aerial Electrics & Co, Lon Parcwr, Ruthin
Arfon Jones, Plastering Contractor, Ruthin
Carrol Ltd Building and Contractors, Ruthin
Celtic Hair Studio, 2 Well Street, Ruthin
Clifford Jones, Timber Merchants, Ruthin
Clwyd Wood Products, Denbigh
Clyttir Farm Egg Supplies, Ruthin
E. W. Evans, Accident Repair Centre, Ruthin
Fwrog Stud, welsh Cobs, Llanfwrog
Gwyn Howatson, Plant Hire and Contractor, Ruthin
J. M. Rennie, Road Haulage Contractor, Ruthin
Jones Bros, Plant Hire, Ruthin
Llewelyn Jones and Co, Solicitors, Ruthin
McCarter Bros, Builders, Ruthin
Mrs Eunice Pickering, Ruthin
P. McCarter, Ground works and Contractor, Ruthin
Pentre Motors, Llanrhaeadr, Denbigh
Quarry Tyres Ltd, Denbigh Road, Ruthin
Rubbertech, Lon Parcwr, Ruthin
Townsend supplies, Building/Agricultural Supplies, Denbigh
Wern Veterinary, Ruthin
Wynnstay Stores, Ruthin

 

 

TAL MYNEDIAD:
OEDOLION £5.00
CONSESIWN £4.00
16 OED  i 3  OED £1.00,   AC IAU: MYNEDIAD AM DDIM

GIATIAU AR AGOR O 8.00 A.M.
SIOE GEFFYLAU YN DECHRAU AM 11.00 A.M.
SIOE FFERMWYR IFANC RHUTHUN YN DECHRAU AM 11.00 A.M.
FFAIR FWYD YN DECHRAU AM 11.00 A.M.
ARDDANGOSFEYDD GYDA CHOGYDD YN DECHRAU AM 1.00 P.M.
BARNU SIOE ARDDWRIAETHOL YN DECHRAU AM 10.30 A.M.
A BYDD YR ARDDANGOSFEYDD AR AGOR I’R CYHOEDD O 12.00 YMLAEN.
BYDD Y SEREMONI GYFLWYNO GWOBRAU YN DIGWYDD AM 3.00 P.M.

 


Gweler isod ein manylion cyswllt a'n cyfeiriad
 
Rhif Ffon: 01824 710248

EBost:
info@ruthinshowsociety.org.uk

Cyfeiriad y Safle:
Marchnad Ffermwyr Rhuthun
Ffordd Dinbych
Rhuthun
Sir Ddinbych
LL15 1PB


AdrefCystadleuthau English